Arhive oznaka: marketing

Komercijalista – sedmični izvještaj – tabelarni obrazac

Pošto su neki posjetioci ovoga bloga izrazili želju da vide kako izgleda obrazac sedmičnog izvještaja kojeg bi trebalo da koriste komercijalisti,ja ću postaviti okviran primjer u slici,kao neki predložak.Ovaj obrazac se naravno može korigovati,po želji i potrebama,ali,on bi trebao da predstavlja osnovu i mislim da mnogim komercijalistima odgovara i ovakav sadržaj kakav je i na slici.Postoje razne vrste i oblici ovakvih obrazaca koje sam ja vidio,a bilo ih je i vrlo kompleksnih i na oko komplikovanih i opširnih.Sve to zavisi,u stvari,šta poslodavac želi da ima od informacija.On te informacije koristi za detaljnu analizu i planiranje svoga poslovanja,a i poslovni planovi se prave uz pomoć tih informacija.Ja sam nastojao da pokažem neku jednostavniju varijantu,a iz koje se u stvari mogu vidjeti gotovo sve bitne informacije o radu komercijaliste u jednoj radnoj sedmici.Od broja radnih dana koje je imao,broja sastanaka,broja firmi koje je obišao,broja sklopljenih ugovora,broja sastanaka na kojima se komitent izjasnio da mu nije potreban vaš proizvod ili usluga pa sve do dnevnog a i na kraju i sedmičnog prometa,izraženog u novcu.Naravno,obrasci za sedmični izvještaj su bitni i njihovim pretpostavljenim šefovima ili rukovodiocima.U suštini,ljudi koji su pretpostavljeni ili rukovodioci komercijalistima u marketing službama prave ili bi trebalo da prave ove obrasce,shodno potrebama i informacijama koje su im potrebne da imaju u daljoj efikasnijoj obradi tržišta i planiranju narednih aktivnosti.Isto tako,mogu da vide i sposobnosti,kao i radni učinak svojih zaposlenih komercijalista. Nastavi čitati

Komercijalista – šta treba znati

Komercijalista kao radno mjesto,je inace po pravilu (u najvećem broju) jedan jako dinamičan,izazovan ali istovremeno i odgovoran posao.Možemo razlikovati u samom opisu naziva dvije kategorije; komercijalista na terenu(terenski komercijalista) i komercijalista u mjestu stanovanja.Razlika je samo u tome,što terenski mnogo putuje i radi svoj posao odvojen od firme,porodice i mjesta stanovanja,a onaj ko radi u mjestu stanovanja je ograničen na tržište u mjestu u kojem živi.Takođe,postoji i razlika i u tome šta on nudi,i da li je to konkretan proizvod ili neka usluga ili možda nešto treće.

Komercijalista je u stvari,drugim riječima,posrednik između svoje matične firme u kojoj je zaposlen i nju predstavlja,i druge firme sa čijim predstavnikom ili predstavnicima pregovara,sa ciljem da proda svoj proizvod,uslugu ili nešto treće.

Ovaj posao spada u ekonomsku kategoriju – marketing.O marketingu su napisane mnoge knjige,studije,magistarski radovi ,doktorati a postoji i kao predmet i katedra na Ekonomskom fakultetu,ili eventualno još nekim drugim prosvjetnim ustanovama.Nije mi cilj da pišem o marketingu,jer o tome ima mnogo toga napisanog i to je čitava nauka,koja je skoro pa neiscrpna,jer se zasniva na stvaranju uvijek nekih novih strategija,planova i ideja.Cilj ovog članka bi bio,da ukratko opišem šta neko,ko radi,ili želi da radi ovaj posao treba da zna i na šta treba obratiti pažnju. Nastavi čitati